ARM Research Blog

Stelios’ research blog

Posts Tagged ‘πολιτιστική πολιτική

Η πολιτιστική κληρονομιά στον χώρο των Κοινών αγαθών. Συγκριτικές Προσεγγίσεις | Μια συνεδρία στους Αρχαιολογικούς Διαλόγους 2015

with 2 comments

The Arrow of Time  [by s.perfectus]

The Arrow of Time | © s.perfectus

Είναι γνωστό ότι η συζήτηση για τα Κοινά, και η διεκδίκησή τους γενικά, δεν εμφανίζεται παρά μόνον όταν τεθεί ζήτημα οριοθέτησής τους, συνήθως με σκοπό την ιδιωτικοποίηση. Τα τελευταία χρόνια οι δημοσιονομικές πιέσεις στην Ελλάδα της ύφεσης, οι αυξημένες ανάγκες προστασίας και ανάδειξης των μνημείων και το αυξημένο τουριστικό ρεύμα έχουν φέρει στο προσκήνιο ένα σύνολο από προτάσεις για τη βέλτιστη οικονομική αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς (βλ. υπόθεση Costa Navarino, πρόταση Miller για τη Νεμέα κ.α.).

Έτσι, η πολιτιστική κληρονομιά, αν και μέχρι πρόσφατα στο περιθώριο των οικονομιστικών δρωμένων, προστατευμένη λόγω του κρατικού εναγκαλισμού, εμφανίζεται πλέον ως σημαντικός παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τους δείκτες και να αποβεί λειτουργική για την οικονομία, μέσω μοντέλων που υπερβαίνουν την απλή λογική της ‘βαριάς βιομηχανίας’ της δεκαετίας του 1980.

Οι διαδικασίες αυτές, αν και πιεστικές και κατά μεγάλο βαθμό επικίνδυνες ακόμα και για τον υλικό φορέα των μνημείων, μας ενθαρρύνουν να στοχαστούμε την κοινωνική φύση και υφή της πολιτιστικής κληρονομιάς, εντός του σύγχρονου κοινωνικο-πολιτικού περιεχομένου, αντλώντας επιχειρήματα και πρακτικές από γειτονικά αγαθά (φυσικοί πόροι, ψηφιακά αγαθά, πολιτική κ.α.).

Αυτό το στόχο έχει η συνεδρία που διοργανώνεται το Σάββατο 10.01.15 (Αμφιθέατρο Τρίτση: Ακαδημίας 50 | 1200-1400) στο πλαίσιο των Αρχαιολογικών Διαλόγων 2015, πλησιάζοντας το θέμα μέσα από τις τοποθετήσεις ειδικών, που μιλούν για τα αντίστοιχα διακυβεύματα στα αγαθά που μελετούν.

Read the rest of this entry »

Ψηφιακή κληρονομιά και νέο περιβάλλον γνώσης … για ποιον;

leave a comment »

picture-1


Αναδημοσίευση από το blog του προγράμματος “Τοπικές Κοινωνίες & Μνημεία

Πριν από μερικές ημέρες ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του συνεδρίου «Digital Heritage in the New Knowledge Environment; Shared spaces & open paths to cultural content», που οργανώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων. Ανάμεσα στους στόχους του, που μπορεί κανείς να δει στο βιβλιαράκι με τις περιλήψεις των παρουσιάσεων, αναφέρεται: «Διεύρυνση του Κοινού: νέοι ρόλοι και τρόποι παραγωγής και διάχυσης της γνώσης για το κοινό».

Το πρόγραμμα παραβρέθηκε σε αρκετές από τις συνεδρίες αυτής της ενδιαφέρουσας συνάντησης, που παρουσιάστηκε το έργο αρχαιολόγων από διάφορες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ (κυρίως από τη χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας») αλλά και παράλληλες δράσεις ξένων  συναδέλφων.

Από τις παρουσιάσεις που παρακολουθήσαμε υπήρχαν διάφορα φωτεινά παραδείγματα ιστοσελίδων (βλ. π.χ. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού), τρόπων επεξεργασίας του ανασκαφικού υλικού και διάθεσης του (π.χ. l-p archaeology) και άλλα ενδιαφέροντα, όπως εικονικές αναπαραστάσεις μνημείων και λύσεις για το μέλλον. Παρόλα αυτά το συνέδριο δεν έδωσε (τουλάχιστον σε κάποιον σχετικά ενημερωμένο ακροατή) κάτι συγκλονιστικά καινούριο ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές, που κάτι απλοϊκό (ειδικά όταν γινόταν αναφορά σε βάσεις δεδομένων), παρουσιάζονταν ως καινοτόμο.

Ιδιαίτερη εντύπωση μας έκανε το γεγονός πως ουσιαστικά το όλο θέμα αλλά και οι περισσότερες από τις πρακτικές που είδαμε να παρουσιάζονται απευθύνονταν περισσότερο σε αρχαιολόγους ή σχετικών πεδίων επαγγελματίες, -η πλειοψηφία άλλωστε του κοινού της αίθουσας- παρά στο ευρύ κοινό. Σε σχετική παρατήρηση ξένου συναδέλφου δεν υπήρξε αντίλογος. Όταν όμως εκείνος συνέχισε λέγοντας πως οι πολίτες της Ελλάδας πληρώνουν (σχεδόν αποκλειστικά) για τον Πολιτισμό, οπότε ζητούν αυξημένες υπηρεσίες και ότι ίσως είναι κοντά η στιγμή που κάποιος θα προσφύγει στην Ελληνική Δικαιοσύνη ζητώντας τες, υπήρξε έντονη κινητικότητα. Read the rest of this entry »