ARM Research Blog

Stelios’ research blog

Posts Tagged ‘αρχαιολογία για το κοινό

‘Αρχαιολογία για το κοινό’ (public archaeology): Η εξέλιξη του κλάδου και παραδείγματα

with 3 comments

 Ομιλία στο ΔΠΜΣ ‘Αρχαιολογία, Πόλη & Αρχιτεκτονική’

Αίθουσα αρχαιολογικού πάρκου, Παν/ολη Ζωγράφου

19.03.12: 18.00-20.00

Ο όρος ‘αρχαιολογία για το κοινό’ ή το σημείο που η αρχαιολογία συναντάται με το δημόσιο βίο αναφερόμενη τόσο στους νεκρούς όσο και στους ζωντανούς (Moshenska & Thornton 2008) εμφανίζεται στα αρχαιολογικά πράγματα και τη βιβλιογραφία περίπου πριν από τέσσερις δεκαετίες.

Σήμερα, ο όρος περιγράφει μαξιμαλιστικά το σύνολο των δραστηριοτήτων που εκπορεύονται από τους ειδικούς της πολιτιστικής κληρονομιάς και αλληλεπιδρούν ή δύνανται να αλληλεπιδράσουν με το μη ειδικό κοινό. όπως για παράδειγμα, προγράμματα για μαθητές, ημέρες επίσκεψης σε αρχαιολογικούς χώρους, προγράμματα εκπαίδευσης και συμμετοχής σε αρχαιολογικές εργασίες κ.α. αλλά και τον εν γένει τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνεται η αρχαιολογία από το κοινό (βλ. η αρχαιολογία στον κινηματογράφο, η παρα-αρχαιολογία κ.α.).

Στο μάθημα θα εξετάσουμε τη διαδικασία εξέλιξης της αρχαιολογίας για το κοινό ως απότοκο της αυξανόμενης οριοθέτησης της διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς, των κοινωνικών τάσεων αξιολόγησης και του μεταμοντέρνου αναστοχασμού της αρχαιολογίας. Θα δούμε πως συμπλέκεται εννοιολογικά με άλλους όρους, όπως η ‘Αρχαιολογία για την Κοινότητα’ (‘Community Archaeology’) και η ‘Ιθαγενής Αρχαιολογία’ (‘Indigenous Archaeology’) και αρκετά παραδείγματα από τον κόσμο και την Ελλάδα (για παράδειγμα, www.tkm.monumenta.org).

Στο τέλος του μαθήματος θα εξετάσουμε τους εμπλεκόμενους μετόχους στα αρχαιολογικά πράγματα της Ελλάδας μέσω ενός σύντομου εργαστηρίου-υπόθεσης εργασίας.

Read the rest of this entry »

Written by Stelios Lekakis

March 18, 2012 at 10:53 am

Πώς να διαφημιστείτε μέσω του τοπικού σάς μνημείου!

leave a comment »

Το θέμα της προστασίας των μνημείων μέσω της εκμετάλλευσης της εικόνας τους σε μια καταναλωτική και καπιταλιστική οικονομία, είναι κάτι που επανέρχεται συχνά στην Ευρώπη. Και πώς άλλωστε όχι, αφού στην εποχή που βαδίζουμε, ο πολιτισμός είναι μια πολυτέλεια και ταυτίζεται με τον τουρισμό, ενώ εικόνες καταναλώνουμε στο μεγαλύτερο ποσοστό της ημέρας μας.

Read the rest of this entry »

Ψηφιακή κληρονομιά και νέο περιβάλλον γνώσης … για ποιον;

leave a comment »

picture-1


Αναδημοσίευση από το blog του προγράμματος “Τοπικές Κοινωνίες & Μνημεία

Πριν από μερικές ημέρες ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του συνεδρίου «Digital Heritage in the New Knowledge Environment; Shared spaces & open paths to cultural content», που οργανώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων. Ανάμεσα στους στόχους του, που μπορεί κανείς να δει στο βιβλιαράκι με τις περιλήψεις των παρουσιάσεων, αναφέρεται: «Διεύρυνση του Κοινού: νέοι ρόλοι και τρόποι παραγωγής και διάχυσης της γνώσης για το κοινό».

Το πρόγραμμα παραβρέθηκε σε αρκετές από τις συνεδρίες αυτής της ενδιαφέρουσας συνάντησης, που παρουσιάστηκε το έργο αρχαιολόγων από διάφορες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ (κυρίως από τη χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας») αλλά και παράλληλες δράσεις ξένων  συναδέλφων.

Από τις παρουσιάσεις που παρακολουθήσαμε υπήρχαν διάφορα φωτεινά παραδείγματα ιστοσελίδων (βλ. π.χ. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού), τρόπων επεξεργασίας του ανασκαφικού υλικού και διάθεσης του (π.χ. l-p archaeology) και άλλα ενδιαφέροντα, όπως εικονικές αναπαραστάσεις μνημείων και λύσεις για το μέλλον. Παρόλα αυτά το συνέδριο δεν έδωσε (τουλάχιστον σε κάποιον σχετικά ενημερωμένο ακροατή) κάτι συγκλονιστικά καινούριο ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές, που κάτι απλοϊκό (ειδικά όταν γινόταν αναφορά σε βάσεις δεδομένων), παρουσιάζονταν ως καινοτόμο.

Ιδιαίτερη εντύπωση μας έκανε το γεγονός πως ουσιαστικά το όλο θέμα αλλά και οι περισσότερες από τις πρακτικές που είδαμε να παρουσιάζονται απευθύνονταν περισσότερο σε αρχαιολόγους ή σχετικών πεδίων επαγγελματίες, -η πλειοψηφία άλλωστε του κοινού της αίθουσας- παρά στο ευρύ κοινό. Σε σχετική παρατήρηση ξένου συναδέλφου δεν υπήρξε αντίλογος. Όταν όμως εκείνος συνέχισε λέγοντας πως οι πολίτες της Ελλάδας πληρώνουν (σχεδόν αποκλειστικά) για τον Πολιτισμό, οπότε ζητούν αυξημένες υπηρεσίες και ότι ίσως είναι κοντά η στιγμή που κάποιος θα προσφύγει στην Ελληνική Δικαιοσύνη ζητώντας τες, υπήρξε έντονη κινητικότητα. Read the rest of this entry »